Izbirni postopek

Izbirni postopek

Filmsko žirijo LUX sestavljajo predstavniki evropske filmske industrije, ki filme za nagrado občinstva LUX izberejo iz širokega nabora filmov, predlaganih za European Film Awards (evropske filmske nagrade). Vsak član žirije lahko predlaga dva filma, ki se bosta potegovala za nominacijo. Samoiniciativne prijave niso mogoče.

Naloga žirije je izbrati pet (letos izjemoma tri) evropskih filmov, ki se bodo potegovali za nagrado LUX – evropsko filmsko nagrado občinstva (nagrada občinstva LUX). Vloga članov žirije je, da si ogledajo filme, ki so bili predlagani za European Film Awards (evropske filmske nagrade), ter o njih razpravljajo in izglasujejo ožji izbor filmov.

Zaradi pandemije in omejevalnih ukrepov so člani žirije oktobra na spletni seji žirije LUX izbrali samo tri filme.

Javno so bili predstavljeni na podelitvi European Film Awards (evropskih filmskih nagrad) 11. decembra 2021.

Pogoji za sodelovanje na tekmovanju 2022

Za nagrado občinstva LUX so se lahko potegovali filmi, ki so izpolnjevali naslednje pogoje:

Splošno

  • Film je bil nagrajen ali deležen večje pozornosti na katerem od večjih filmskih festivalov.
  • Distribucija ali predvajanje filma sta potekala v vsaj petih državah Evropske unije (distribucija v vsaj treh državah EU, če je sodeloval na filmskem festivalu v Cannesu in Karlovih Varih).
  • Prva uradna javna projekcija je potekala na festivalu (lahko spletnem) ali v kinematografih ali na spletu med 1. septembrom 2020 in 1. septembrom 2021.


Teme

  • Filmi prikazujejo raznolike teme, ki so v središču evropske razprave in so znane širokemu, raznolikemu in velikemu evropskemu občinstvu.
  • Teme morajo biti dovolj raznovrstne, da podpirajo in spodbujajo javno razpravo o evropskem vsakdanjem življenju in prihodnosti Evrope. Spodbujajo se pestri pristopi, teme in žanri.
  • V zgodbi in likih morata biti dobro prikazani raznolikost in vključenost.


Izvor produkcije

Filmi morajo kot produkcija ali koprodukcija nastati v državah, ki so upravičene do programa MEDIA Ustvarjalna Evropa (države Evropske unije ter Islandija, Albanija, Norveška, Bosna in Hercegovina in Črna gora).

Glavna država produkcije

Da bi poskrbeli za čim širšo geografsko širino med tremi finalisti, v ožji izbor ni mogoče uvrstiti dveh filmov iz iste države.

Žanr

Igrani, animirani ali dokumentarni filmi.

Dolžina

Film mora trajati najmanj 60 minut. Izogibanje filmom, daljšim od 120 minut.