Výberový proces

Porota LUX

Porota ceny LUX je zložená zo zástupcov európskeho filmového odvetvia a spomedzi obrovského množstva filmov prihlásených do súťaže European Film Awards nominuje filmy na Cenu publika LUX.. Každý člen poroty môže medzi filmy zvažované na nomináciu navrhnúť dve diela. Spontánne návrhy sa neakceptujú.

Úlohou poroty je vybrať päť európskych filmov (tento rok len tri), ktoré sa budú uchádzať o cenu LUX – Európsku filmovú cenu publika (skrátene: Cenu publika LUX). Jej členovia si pozrú užší výber filmov prihlásených na ceny European Film Awards a potom o nich diskutujú a hlasujú.

Vzhľadom na pandémiu a reštriktívne opatrenia vybrali členovia poroty LUX na jej online zasadnutí v októbri 2021 aj tento rok tri filmy.

Tieto tri filmy boli zverejnené na slávnostnom odovzdávaní cien European Film Awards 11. decembra 2021.

Kritériá výberu pre rok 2022

O Cenu publika LUX sa mohli uchádzať filmy, ktoré splnili tieto kritériá:

Všeobecné:

  • Získali ocenenie alebo upútali väčšiu pozornosť na významnom festivale.
  • Boli predané alebo uvedené do kín aspoň v piatich krajinách EÚ (v prípade filmov z festivalov v Cannes a Karlových Varoch predané aspoň do troch krajín EÚ).
  • Prvýkrát boli oficiálne verejne premietané na festivale (aj online) alebo v kine alebo uvedené online od 1. septembra 2020 do 1. septembra 2021.


Témy:

  • Znázorňujú rozmanitosť ústredných tém európskej verejnej diskusie a sú prístupné širokému, rozmanitému a početnému európskemu publiku.
  • Venujú sa rôznym otázkam, podporujú a podnecujú verejnú diskusiu o každodennom európskom živote a o budúcnosti Európy. Rôznorodosť tónov, tém a žánrov je vítaná.
  • Filmové témy a postavy by mali dobre vykresľovať rozmanitosť a začlenenie.


Geografický pôvod produkcie:

Vznikli v produkcii alebo koprodukcii krajín oprávnených na program Kreatívna Európa/MEDIA (krajiny Európskej únie a Island, Albánsko, Nórsko, Bosna a Hercegovina a Čierna Hora).

Hlavná krajina produkcie:

S cieľom zachovať čo najväčšiu geografickú rozmanitosť pri troch vybraných filmoch nie je možné, aby do užšieho výberu postúpili dva filmy z rovnakej krajiny pôvodu.

Žáner:

Hraný, animovaný alebo dokumentárny film.

Dľžka:

Minimálne 60 minút. Neodporúčajú sa filmy dlhšie ako 120 minút.