Harmonogram a hlasovanie

Harmonogram

október 2021
Stretnutie poroty LUX s cieľom prediskutovať a vybrať 3 filmy, ktoré sa budú uchádzať o Cenu publika LUX 2022.

december 2021
11. 12.: Oznámenie troch nominovaných filmov na slávnostnom odovzdávaní cien European Film Awards.

december 2021 – máj 2022
12. 12. 2021 – 25. 5. 2022: Propagácia nominovaných filmov počas obdobia Pozerajte a hlasujte: projekcie po celej Európe v rámci Filmových dní LUX (od marca do mája) a Týždňa divákov LUX (od 28. marca do 3. apríla 2022).
Počas tohto obdobia môže verejnosť hlasovať.

máj 2022
25. 5. 2022: Uzávierka hlasovania

jún 2022
8. 6. 2022: Slávnostné odovzdávanie Ceny publika LUX – vyhlásenie víťaza v Európskom parlamente.

Hlasovanie

V tomto ročníku môžu diváci hlasovať za všetky tri nominované filmy od 12. decembra 2021 do 25. mája 2022. Každý film môžu ohodnotiť prostredníctvom tejto webovej stránky. Hlasovať budú aj poslanci Európskeho parlamentu, a to prostredníctvom vyhradenej hlasovacej stránky Parlamentu. Až do uzávierky hlasovania možno hodnotenia ľubovoľne často meniť. Zohľadní sa len posledné hlasovanie.

Konečné poradie sa určí sčítaním hlasov verejnosti a hlasov poslancov Európskeho parlamentu, pričom hodnotenie každou z týchto skupín má rovnakú váhu 50 %. Víťazný film bude vyhlásený 8. júna 2022 na slávnostnom odovzdávaní Ceny publika LUX v Európskom parlamente.