Cena publika LUX

Prečo vznikla Cena publika LUX?

LUX – Európska filmová cena publika (skrátene: Cena publika LUX), ktorú udeľuje Európsky parlament a European Film Academy, je prejavom angažovanosti Európskeho parlamentu na poli kultúry. Táto iniciatíva propaguje kultúrnu rozmanitosť a poskytuje hmatateľnú podporu kinematografii a umeniu.

Cena publika LUX nadväzuje na Filmovú cenu LUX, ktorú Európsky parlament začal udeľovať v roku 2007, a cenu European Film Academy's People’s Choice Award udeľovanú od roku 1997. Vybrané filmy upozorňujú na aktuálne sociálne a politické otázky, príťažlivým spôsobom zapájajú publikum do diskusií o Európe a odrážajú krásu a rozmanitosť európskej kinematografie.

Cena naďalej upriamuje pozornosť na filmy, ktoré sa venujú najdôležitejším témam európskej verejnej diskusie, a tým kultúrne prepája Európu.
Takisto má posilňovať záujem občanov o politické dianie tým, že dáva európskym divákom príležitosť aktívne sa zapojiť a hlasovať za svoj obľúbený film. Cieľom je povzbudiť divákov, aby sa zapájali do diskusií o Európe a „zažili ju“ prostredníctvom podnetných európskych filmov.

Parlament je presvedčený, že ako kultúrne médium so širokým dosahom je kinematografia ideálnou platformou na diskusiu a úvahy o Európe a jej budúcnosti. Aj European Film Academy, ktorá združuje viac ako 3 800 filmárov z celej Európy, sa už od svojho založenia v roku 1988 venuje propagácii európskej filmovej kultúry.

Cieľom Ceny publika LUX je podporiť európsku tvorivosť a rozmanitosť v súčasnej hospodárskej a sociálnej kríze umocnenej pandémiou COVID-19, ktorá skutočne ohrozuje aj umenie, kultúru a kinematografiu. Propagácia európskej kinematografie je prostriedkom na prekonanie izolácie a fyzických a psychologických hraníc, ktoré rozdeľujú Európu.

Ďalší postup

Filmy nominované v druhom ročníku Ceny publika LUX boli verejnosti predstavené na slávnostnom odovzdávaní cien European Film Awards 11. decembra 2021 v Berlíne. Hoci sa o Cenu publika LUX zvyčajne uchádza päť filmov, tento rok budú pre pandémiu COVID-19 výnimočne súťažiť opäť len tri filmy.

Diváci a poslanci Európskeho parlamentu (EP) môžu hlasovať online. Držiteľom Ceny publika LUX sa stane film s najvyšším celkovým hodnotením, pričom hodnotenie verejnosťou a poslancami EP má rovnakú váhu 50 %. Víťaz bude vyhlásený na slávnostnom odovzdávaní ceny v Európskom parlamente, ktoré sa uskutoční v stredu 8. júna 2022 počas plenárnej schôdze v Štrasburgu.

Čo cena ponúka?

Cena publika LUX má ambíciu stať sa ukazovateľom kvality, pokiaľ ide o podporu európskej filmovej produkcie.

Vďaka tejto iniciatíve sa nominované filmy viac zviditeľnia. Pomáha im prekročiť hranice a osloviť širšie publikum. Divákom z celej Európskej únie umožňuje sledovať filmy, ktoré by sa v ich krajine možno ani nepremietali.

Nominované filmy sa uvádzajú s titulkami v 24 úradných jazykoch EÚ. Počas obdobia nazvaného „Pozerajte a hlasujte“ sa na jar v rámci Filmových dní LUX budú bezplatne premietať v každej krajine EÚ. Filmové kópie (DCP) poskytne Európsky parlament.

Počas Týždňa divákov LUX sa nominované filmy budú premietať súbežne vo viacerých mestách v EÚ. Po premietaní bude nasledovať diskusia s jedným či dvoma predstaviteľmi filmu (režisér, herec apod.).

Víťazný film Ceny publika LUX sa upraví pre zrakovo a sluchovo postihnuté publikum a bude sa propagovať v krajinách EÚ.