27-krát kino

Podpora spoločných európskych hodnôt a kultúrnej rozmanitosti medzi mladými ľuďmi bola vždy prioritou Európskeho parlamentu. Veď kino je hádam najlepším médiom na rozpútanie vášnivých diskusií o európskych myšlienkach.

Od roku 2010 Filmová cena LUX v spolupráci s partnermi, ako je podujatie Dni autorov v rámci Filmového festivalu v Benátkach a sieť Europa Cinemas, realizuje a podporuje projekt „27/28-krát kino“. Táto iniciatíva nadväzuje na intenzívny 10-dňový vzdelávací kurz v Benátkach pre 27 mladých ľudí z celej Európy zanietených pre film a filmovú komunitu.

Mladí nadšenci tak majú šancu stretnúť sa s poslancami EP, influencermi, odborníkmi na komunikáciu, vystavovateľmi, filmovými režisérmi či členmi poroty. Zároveň sú najmladšími členmi poroty Filmového festivalu v Benátkach. Po návrate do svojej krajiny sú z nich potom „veľvyslanci ceny LUX“, ktorí propagujú filmy a aktivity spojené s cenou LUX vo svojich komunitách. Sieť viac ako 300 podporovateľov, nadšených „veľvyslancov ceny LUX“ a tvorcov verejnej mienky sa tak každý rok rozrastá.