Procedura selekcji

Procedura selekcji

Komisja selekcyjna LUX, złożona z przedstawicieli europejskiego sektora filmowego, wybiera filmy nominowane do Nagrody Publiczności LUX spośród filmów zgłoszonych do European Film Awards. Każdy członek komisji może zaproponować dwa własne tytuły. Spontaniczne zgłoszenia nie są akceptowane.

Zadaniem komisji selekcyjnej jest wyłonienie pięciu filmów europejskich (w tym roku trzech), które wezmą udział w konkursie o Nagrodę LUX – Europejską Nagrodę Publiczności (Nagrodę Publiczności LUX). Jej członkowie oglądają i omawiają filmy zakwalifikowane do finału European Film Awards, następnie oddają głosy.

Ze względu na skutki pandemii i wprowadzone obostrzenia, podczas posiedzenia komisji selekcyjnej w październiku 2021 r., jej członkowie wybrali trzy filmy do udziału w tej edycji konkursu.

Tytuły tych trzech produkcji zostaną ogłoszone podczas CEREMONII wręczenia European Film Awards 11 grudnia 2021 r.

Kryteria kwalifikowalności do edycji 2022

Do ubiegania się o Nagrodę Publiczności LUX dopuszczane są filmy spełniające następujące kryteria:

Zasady ogólne:

  • Zostały nagrodzone lub zwrócono na nie większą uwagę na ważnym festiwalu.
  • Zostały sprzedane do co najmniej pięciu krajów UE lub były wyświetlane w co najmniej pięciu krajach UE (sprzedane do co najmniej trzech krajów UE w przypadku filmów z festiwalów w Cannes i Karlovych Varach).
  • Ich pierwszy oficjalny publiczny pokaz miał miejsce na festiwalu (w tym online), w kinie lub w formacie online w okresie od 1 września 2020 r. do 1 września 2021 r.


Tematy:

  • Filmy powinny ilustrować różnorakość tematów będących podstawą debaty europejskiej oraz być dostępne dla szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców europejskich.
  • Obrazy muszą poruszać rozmaite kwestie, promować debatę publiczną na temat życia codziennego w Europie i przyszłości naszego kontynentu oraz sprzyjać takiej debacie. Dobrze widziana jest różnorodność tonu, tematów i gatunków.
  • Filmowe tematy i postacie powinny odpowiednio uwzględniać różnorodność i włączenie społeczne.


Geograficzne pochodzenie produkcji:

Są to produkcje lub koprodukcje spełniające warunki programu KREATYWNA EUROPA – MEDIA (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Albania, Norwegia, Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra).

Główny kraj produkcji:

Aby zapewnić jak największe urozmaicenie geograficzne, na jakie pozwala ograniczenie listy do trzech filmów, nie mogą się na niej znaleźć dwie produkcje z tego samego kraju.

Gatunek:

Film fabularny, animowany lub dokumentalny.

Czas trwania:

Co najmniej 60 minut. W miarę możliwości należy unikać filmów dłuższych niż 120 minut.