Nagroda Publiczności LUX

Dlaczego Nagroda Publiczności LUX?

LUX – Europejska Nagroda Publiczności (Nagroda Publiczności LUX) przyznawana przez Parlament Europejski i European Film Academy jest wyrazem zaangażowania Parlamentu Europejskiego w promowanie kultury. Inicjatywa propaguje różnorodność kulturową i zapewnia wsparcie dla kina i sztuki.

Podwalinę tego wyróżnienia stanowi poprzednia nagroda LUX – nagroda filmowa Parlamentu Europejskiego ustanowiona w 2007 r. – oraz People’s Choice Award (nagroda publiczności) przyznawana przez European Film Academy od 1997 r. Nominowane filmy zwracają uwagę na aktualne problemy społeczne i polityczne, w nietuzinkowy sposób angażują widzów w dyskusje o Europie oraz pokazują piękno i różnorodność kina europejskiego.

Nagroda buduje kulturowe mosty porozumienia w całej Europie, promując filmy, które dotykają sedna europejskiej debaty publicznej.
Nagroda ma sprzyjać zacieśnieniu więzi między polityką a obywatelami dzięki zachęcaniu widzów europejskich do aktywnego udziału w głosowaniu na ulubione filmy. Celem jest włączenie widzów w dyskusje o Europie, w emocjonalne „przeżywanie Europy” podczas oglądania inspirujących filmów europejskich.

Według Parlamentu kino – jako środek komunikacji masowej w dziedzinie kultury – jest idealną platformą dyskusji i refleksji na temat Europy i jej przyszłości. Od czasu powstania w 1988 r. zadaniem European Film Academy, zrzeszającej ponad 3800 filmowców z całej Europy, jest propagowanie europejskiej kultury filmowej.

W obliczu pogłębionego przez pandemię COVID-19 obecnego kryzysu gospodarczego i społecznego, który stanowi poważne zagrożenie dla sztuki, kultury i kina, Nagroda Publiczności LUX ma wspierać europejską kreatywność i różnorodność. Promowanie kina europejskiego jest remedium na izolację oraz fizyczne i psychologiczne granice dzielące Europę.

Następne etapy

Filmy nominowane do drugiej edycji Nagrody Publiczności LUX zostały zaprezentowane publicznie 11 grudnia 2021 r., podczas Ceremonii wręczenia European Film Awards (Europejskich Nagród Filmowych) w Berlinie. Choć zwykle o Nagrodę Publiczności LUX ubiega się pięć filmów, w tym roku ze względu na kryzys związany z COVID-19 do konkursu zakwalifikowano tylko trzy tytuły.

Widzowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą głosować online. Nagrodę Publiczności LUX zdobędzie film, który otrzyma większość głosów publiczności i posłów do PE (w stosunku 50/50%). Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w środę 8 czerwca 2022 r., podczas Ceremonii wręczenia nagrody w Parlamencie Europejskim na sesji plenarnej w Strasburgu.

Jakie są cele nagrody?

Nagroda Publiczności LUX ma stać się silną marką wspierającą europejskie produkcje filmowe.

Niniejsza inicjatywa zwiększa rozpoznawalność nominowanych filmów, umożliwia ich dystrybucję za granicą i pomaga im dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dzięki niej widzowie w całej Unii Europejskiej mogą obejrzeć filmy, które być może nie trafiłyby do dystrybucji w ich kraju.

Nominowane filmy są opatrzone napisami w 24 językach urzędowych UE. Wiosną, podczas Dni Filmowych LUX, w okresie przewidzianym na pokazy i głosowanie we wszystkich krajach UE odbędą się bezpłatne projekcje. Kopie filmów (DCP) przygotowuje Parlament Europejski.

W maju, podczas Tygodnia Publiczności LUX, w wielu miastach UE zostaną zorganizowane równocześne projekcje nominowanych filmów, po których będzie można wziąć udział w dyskusjach z udziałem jednej lub dwóch osób reprezentujących film (reżyser, aktor itd.).

Film, który zdobędzie Nagrodę Publiczności LUX, zostanie dostosowany do potrzeb widzów z niepełnosprawnościami wzrokowymi lub słuchowymi i będzie promowany w krajach UE.