Premju LUX tal-Udjenza

Għaliex il-Premju LUX tal-Udjenza?

"LUX – Il-Premju Ċinematografiku Ewropew tal-Udjenza (fil-qosor: Premju LUX tal-Udjenza)" tal-Parlament Ewropew u l-European Film Academy juri l-impenn tal-Parlament Ewropew lejn il-kultura. Din l-inizjattiva tippromwovi d-diversità kulturali u tipprovdi appoġġ tanġibbli liċ-ċinema u lill-arti.

Il-Premju LUX tal-Udjenza huwa mibni fuq il-Premju LUX preċedenti, il-premju ċinematografiku tal-Parlament Ewropew stabbilit fl-2007, u l-People's Choice Awards tal-European Film Academy, introdott fl-1997. Il-films nominati jqajmu kuxjenza dwar il-kwistjonijiet soċjali u politiċi attwali, u jinvolvu lill-udjenza f'dibattiti dwar l-Ewropa b'mod li verament jaffettwahom u jirriflettu s-sbuħija u d-diversità taċ-ċinema Ewropew.

Il-premju jkompli jibni pontijiet kulturali madwar l-Ewropa billi jippromwovi films li jmorru fil-qalba tad-dibattitu pubbliku Ewropew.
Il-premju għandu l-għan li jsaħħaħ ir-rabtiet bejn il-politika u ċ-ċittadini, billi jistieden lill-udjenzi Ewropew isiru protagonisti attivi u jivvotaw lill-films favoriti tagħhom. L-għan huwa li l-udjenzi jinvolvu ruħhom f'dibattiti dwar l-Ewropa, speċifikament f'"Ewropa ħajja" permezz ta' films Ewropej li jispirawk.

Il-Parlament jemmen li ċ-ċinema, bħala mezz kulturali tal-massa, huwa pjattaforma ideali biex jinstiga d-dibattitu u r-riflessjoni dwar l-Ewropa u l-futur tagħha. U l-European Film Academy, li tgħaqqad aktar minn 3,800 produttur tal-films madwar l-Ewropa, ġiet iddedikata għall-promozzjoni tal-kultura ċinematografika Ewropea minn mindu twaqqfet fl-1988.

Filwaqt li qed jiffaċċja l-kriżi ekonomika u soċjali attwali, li marret għall-agħar minħabba l-pandemija tal-COVID-19, fejn l-arti, il-kultura u ċ-ċinema jinsabu taħt theddida kbira, il-Premju LUX tal-Udjenza għandu l-għan li jappoġġa l-kreattività u d-diversità Ewropea. Il-promozzjoni taċ-ċinema Ewropea hija rimedju biex jingħelbu l-iżolament, u l-konfini fiżiċi u psikoloġiċi li jaffettwaw l-Ewropa.

Kif tkompli l-proċedura?

Il-films nominati għat-tieni edizzjoni tal-Premju LUX tal-Udjenza ġew żvelati pubblikament fiċ-ċerimonja tal-European Film Awards fil-11 ta' Diċembru 2021, f'Berlin. Filwaqt li l-Premju LUX tal-Udjenza eventwalment se jinkludi ħames films, dis-sena għal darb'oħra, minħabba l-pandemija tal-COVID-19, se jinkludi biss tliet films.

L-udjenza, flimkien mal-Membri tal-Parlament Ewropew (Membri tal-PE), huma mistiedna jivvotaw online. Il-film li jirċievi l-ogħla klassifikazzjoni mill-pubbliku u mill-Membri tal-PE, bit-tnejn li huma jkollhom 50% tal-voti, ikun ir-rebbieħ tal-Premju LUX tal-Udjenza. Ir-rebbieħ se jitħabbar waqt iċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet fil-Parlament Ewropew, li se ssir nhar l-Erbgħa, it-8 ta' Ġunju 2022, fis-sessjoni plenarja ta' Strasburgu.

X'joffri?

Il-Premju LUX tal-Udjenza għandu l-għan li jsir indikatur tal-kwalità biex jappoġġa produzzjonijiet tal-films Ewropej.

L-inizjattiva tagħti aktar viżibbiltà lill-films nominati u tgħinhom imorru lil hinn mill-fruntieri u jilħqu udjenza usa'. Dan jippermetti lill-ispettaturi minn madwar l-Unjoni Ewropea jaraw films li forsi f'pajjiżhom ma jintwerewx.

Il-films nominati huma sottotitolati fl-24 lingwa uffiċjali tal-UE u l-wiri bla ħlas se jiġi organizzat f'kull pajjiż tal-UE matul il-perjodu "ara u vvota", b'kopji tal-films (DCPs) prodotti mill-Parlament Ewropew, bħala parti mill-Jiem tal-Films LUX fir-rebbiegħa.

Il-Ġimgħa LUX tal-Pubbliku f'Mejju se tinkludi wiri simultanju tal-films nominati murija f'bosta bliet fl-UE, segwiti minn sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba ma' rappreżentant wieħed jew tnejn tal-film (direttur, attur, eċċ.).

Il-film rebbieħ tal-Premju LUX tal-Udjenza se jiġi adattat għall-udjenzi bi problemi tal-vista u tas-smigħ u se jiġi promoss fil-pajjiżi tal-UE.