CORPUS CHRISTI

CORPUS CHRISTI
CORPUS CHRISTI
Sinteżi:

CORPUS CHRISTI juri l-istorja ta' Daniel li għandu 20 sena u li jesperjenza trasformazzjoni spiritwali waqt li jkun qed jgħix f'ċentru ta' detenzjoni taż-żgħażagħ. Huwa jixtieq isir qassis iżda dan mhuwiex possibbli minħabba r-rekord kriminali tiegħu.
Meta jintbagħat jaħdem f'workshop ta' mastrudaxxa f'belt żgħira, mal-wasla tiegħu jilbes bħala qassis u b'mod aċċidentali jieħu f'idejh il-parroċċa lokali. Il-wasla tal-predikatur żagħżugħ u kariżmatiku hija opportunità għall-komunità lokali biex tibda l-proċess ta' fejqan wara traġedja li seħħet hemmhekk.

Fokus fuq il-film:

Fil-film CORPUS CHRISTI, li kellu suċċessi kbar fl-Ewropa sa mill-ewwel wiri dinji tiegħu f'Giornate degli Autori f'Venezja san-nomina tiegħu għall-Oscar għall-Aqwa Film Internazzjonali, Jan Komasa jagħti ħarsa aktar mill-qrib lejn il-villaġġi żgħar fil-Polonja, josserva l-kunflitti tagħhom, il-mentalità tagħhom u s-suxxettibbiltà tagħhom li jiġu influwenzati minn mexxejja foloz kif ukoll veri. L-akbar alleat tad-direttur huwa l-attur ewlieni tiegħu, Bartosz Bielenia, li jaħdem primarjament fil-qasam tat-teatru indipendenti Pollakk. Bielenia jħaffer fil-fond tal-psike tal-karattru tiegħu u jippreżenta t-taqbida interna, b'differenza u b'ħarsa niffieda mill-għajnejn blu tiegħu. Il-kariżma tiegħu matul il-film hija eċċellenti. L-istorja, imfassla perfettament, tħalli ħafna mistoqsijiet imdendla dwar għaliex in-nies jiffurmaw komunitajiet u għaliex imbagħad ikunu lesti li joħolqu l-firda fost dawn il-gruppi. Liema suġġett ieħor jista' jkun aktar rilevanti fl-Ewropa tal-lum?

Daniel (interpretat minn Bielenia), żagħżugħ ta' madwar għoxrin sena, għandu passat ikkulurit iżda ftit li xejn għandu futur. Jgħix f'ċentru ta' detenzjoni għall-minorenni, taħt pressjoni kostanti u kontinwament fgat bil-piż tat-theddida tar-reati tiegħu. L-uniku ħabib veru tiegħu huwa qassis b'ċertu qilla u b'moħħu miftuħ (Łukasz Simlat). Kieku ma kienx delinkwent żagħżugħ, Daniel kien isegwi l-passi tiegħu u jsir membru tal-kleru. Ix-xewqa tiegħu se titwettaq dalwaqt, iżda b'mod mhux mistenni. Dan għaliex il-force majeure li tinsab hemm barra, għandha sens kbir ta' umoriżmu u taf sew kif taħdem l-ironija. U allura, meta Daniel jintbagħat miċ-ċentru għall-workshop f'villaġġ remot Pollak, il-fidi tiegħu tinbidel. Jiltaqa' ma' tfajla bi spirtu liberu fi knisja lokali (Eliza Rycembel), u jtarrfilha li huwa qassis. Dak li fil-bidu kien ċajta issa jsir xogħlu – Daniel irid ixammar il-kmiem u jibda ħidmietu. Hekk kif l-istorja tevolvi, huwa jiffaċċja sigriet traġiku li qed jeqred il-komunità bħal kanċer, jagħmel alleati u avversarji ġodda, u jiffaċċja l-problemi tiegħu stess. Karattru li jġiegħlek titlob għalih, iżda fl-istess ħin tesperjenza l-falliment tiegħu.

L-istorja, ibbażata fuq fatti reali u miktuba minn Mateusz Pacewicz, għandha l-istruttura ta' film bi traġitt emozzjonali u spiritwali. Daniel jaqta' xewqtu, iżda jeħtieġlu jsofri l-konsegwenzi. Hekk kif jinvolvi aktar ruħu f'li jiggwida l-komunità tiegħu, jidħol aktar fil-fond tal-gideb tiegħu hekk kif il-perikli jkomplu jikbru. Madankollu, qatt ma tista' tgħid jekk huwiex raġel verament riformat jew sempliċement manipulatur li jieħu gost jimmanipula n-nies. Għajnejn Bielenia jistgħu juru ż-żewġ n-naħat tal-munita huma u jaħbu l-identità tiegħu.

Jan Komasa, li preċedentment ħadem fuq film b'baġit kbir dwar ir-Rewwixta ta' Varsavja (Warsaw 44), hawnhekk jesplora t-temi favoriti tiegħu: l-investigazzjoni tal-istrutturi soċjali u l-kunflitt bejn il-klassijiet, it-tiftix għal ekwivalenza sekulari tal-kongregazzjoni, in-nuqqas ta' fiduċja fl-awtorità u, fl-aħħar iżda mhux l-inqas, l-empatija imtebba' bi stmerrija li għandu għal dawk imwarrba. Id-direttur Pollakk juri wkoll l-aqwa ħiliet tiegħu f'dan il-film: bħas-soltu, jikseb interpretazzjonijiet eċċezzjonali mill-atturi tiegħu, u b'ħidma mill-qrib mad-direttur tal-fotografija tiegħu, Piotr Sobociński Jr, iżid saff narrattiv ieħor lill-istorja: frejms statiċi u xiftijiet fil-paletta tal-kulur kif ukoll fl-ammont ta' dawl huma l-għodod perfetti biex jippreżentaw l-istati interni tal-karattri. Qed ikun aktar evidenti li CORPUS CHRISTI u films Pollakki reċenti oħra, qed jinvestigaw id-dinamika ta' gruppi żgħar, jippruvaw janalizzaw jew jikkritikaw l-istrutturi tal-poter, u jpoġġu f'dubju "l-modi l-qodma". Apparentement mhumiex biss l-ordnijiet reliġjużi li jeħtieġu konfessjoni qabel ma jgħaddu għall-istadju tal-ħajja li jmiss.

CORPUS CHRISTI kien prodott minn Aurum Film tal-Polonja, f'koproduzzjoni ma' Canal+ Polska, WFS Walter Film StudioLes Contes Modernes ta' Franza, filwaqt li New Europe Film Sales jieħu ħsieb id-drittijiet. Tikketta tal-Europa Cinemas; nomina f'diversi kategoriji għall-European Film Awards 2020

Ola Salwa