COLLECTIVE

COLLECTIVE
COLLECTIVE
Sinteżi:

Fl-2015, nar fil-klabb Colectiv f'Bucharest ħalla 27 persuna mejta u 180 midruba. Ftit wara, aktar vittmi ta' ħruq jibdew imutu fi sptarijiet minn ġrieħi li ma kinux ta' theddida għall-ħajja. Imbagħad tabib jiżvela informazzjoni taħraq lil tim ta' ġurnalisti investigattivi. Rivelazzjoni waħda twassal għal oħra hekk kif il-ġurnalisti jibdew jikxfu frodi vasta fil-kura tas-saħħa. Meta jinħatar ministru tas-saħħa ġdid, huwa joffri aċċess bla preċedent għall-isforzi tiegħu biex jirriforma s-sistema korrotta iżda wkoll għall-ostakli li jibda jiffaċċja. COLLECTIVE jsegwi ħajjet il-ġurnalisti, l-informaturi, il-vittmi ta' ħruq, u lil uffiċjali tal-gvern, billi jagħti stampa mingħajr kompromessi tal-impatt tal-ġurnaliżmu investigattiv fl-aqwa tiegħu.

Fokus fuq il-film:

"M'għadniex umani. Moħħna biss fil-flus." Din id-dikjarazzjoni ħarxa, li tingħad fid-dokumentarju ta' Alexander Nanau COLLECTIVE, mhix sempliċement serje ta' kliem vojt, u wisq inqas espressjoni ta' xi tip ta' idealiżmu. Tabilħaqq, l-investigazzjoni li tiżviluppa matul il-film – li ntwera għall-ewwel darba barra mill-kompetizzjoni f'Venezja, intwera f'Toronto u ppremjat f'Zurich is-sena l-oħra, li minn dak iż-żmien 'l hawn ivvjaġġa lejn għadd kbir ta' festivals, ġie nominat għall-EFA u li għadu kif intgħażel biex jirrappreżenta lir-Rumanija fil-kategorija tal-Aqwa Film Internazzjonali fl-Oscars – tiżvela sistema tal-kura tas-saħħa Rumena oxxena.  Il-korruzzjoni fuq kull livell tħalli liċ-ċittadini, li b'mod inġenwu jemmnu li l-isptarijiet tagħhom se jkunu kapaċi jittrattawhom kif xieraq, imutu f'ċirkostanzi assurdi, u dan bl-għarfien sħiħ tal-awtoritajiet tal-gvern.

Analiżi li tikxef verità orribbli li d-direttur Ġermaniż (imwieled ir-Rumanija u diġà milqugħ tajjeb bil-film preċedenti tiegħu Toto and His Sisters) jurina b'talent eċċezzjonali, b'approċċ ċinematografiku differenti minn dak li naraw is-soltu f'dokumentarji investigattivi konvenzjonali għat-televiżjoni. Nanau jgħaqqad b'suċċess it-tensjoni – tipika ta' thriller – tal-iskoperti suċċessivi tal-ġurnalisti u l-attentati ta' ministru ġdid biex isewwi s-sistema, b'sekwenzi ddedikati lill-vittmi u s-superstiti li mhux qed jirċievu appoġġ iżda li baqgħu juru r-rispett.

Kollox jibda b'avveniment drammatiku u ppubbliċizzat ħafna. Fit-30 ta' Ottubru 2015, ikun hemm nar f'Colectiv Club, nightclub f'Bucharest mingħajr ebda ħruġ ta' emerġenza: Imutu 27 żagħżugħ u żagħżugħa u 180 oħra jindarbu (b'madwar 90 minnhom f'kundizzjoni kritika) u l-gvern Rumen iwiegħed li se jiġu ttrattati "tajjeb daqslikieku qegħdin il-Ġermanja". Iżda 37 persuna minn dawk li nħarqu b'mod sever jispiċċaw imutu fil-ġimgħat ta' wara minħabba li, skont kif żvela sors lill-ġurnalisti Catalin Tolontan, Mirela Neag u Răzvan Lutac li ddeċiedew li jinvestigaw il-każ, "inżammu f'ambjent li ma kienx sanitizzat u espost għal waħda mill-aktar batterji reżistenti tal-isptar fl-Ewropa (pseudomonas aeruginosa)." Wara dan l-iżvelar, it-tliet ġurnalisti ta' Sports Gazette sabu li l-prodotti tad-diżinfezzjoni fornuti lit-350 sptar (2000 sala operatorja) mill-fabbrika Hexi Pharma kienu mħallta sa għaxar darbiet mid-doża normali ladarba twasslu fuq il-post. Prattika li taħbi korruzzjoni f'diversi livelli, skemi ta' evitar tat-taxxa u protezzjoni sigrieta mill-Istat, li kien ilu konxju minn din il-proċedura għal żmien twil. Minkejja l-propaganda, l-iskandlu kkawża r-riżenja tal-Ministru tas-Saħħa, li ġie sostitwi minn Vlad Voiculescu, eks attivist għad-drittijiet tal-pazjenti li jixtieq jirriforma l-proċess ta' reklutaġġ għall-maniġers tal-isptarijiet u li se jiffaċċja diversi ostakli. Sadanittant, jinkixfu aktar affarijiet grazzi għal ċerti testimonjanzi kuraġġużi kondiviżi mit-tim ta' Sports Gazette, u dan kollu jinkixef quddiem għajnejn il-vittmi li nħarqu b'mod sever bħal Tedy Ursuleanu, li qed jipprovaw jibnu ħajjithom mill-ġdid u jkomplu b'ħajjithom.

Servizzi sigrieti, inċidenti tat-traffiku strambi, arresti, protesti, laqgħat ta' strateġija għat-tim editorjali jew fl-uffiċċju tal-ministru, moħbiet mnejn jittieħdu r-ritratti lis-suspettati, negozjati ma' sorsi potenzjali, dibattiti mqanqla fuq programmi televiżivi, kontroattakki mis-setgħat fis-seħħ: COLLECTIVE huwa dokumentarju kollu tensjoni u terrifikanti, miġbud u editjat b'ċertu ħila, li juri b'onestà bla kantunieri li t-tmiem tan-nepotiżmu, il-politiċizzazzjoni, u l-kunflitti ta' interess huwa proċess diffiċli, twil, u xi kultant eżasperanti li jiddependi fuq dawk il-ftit li lesti jiġġieldu u għandhom rieda tajba biex jaħdmu għall-ġid komuni.

Prodott minn kumpanija Rumena Alexander Nanau Production mal-kumpanija Lussemburgiża Samsa Film u HBO Europe, COLLECTIVE jinbiegħ madwar id-dinja mill-kumpanija Iżraeljana Cinephil.

Fabien Lemercier