Grafiks un balsošanas norise

Balvas piešķiršanas grafiks

2021. gada oktobris
LUX žūrija apspriežas un izraugās trīs filmas, kas konkursa finālā pretendēs uz 2022. gada LUX skatītāju balvu.

2021. gada decembris
11.12.2021. Finālam izvirzīto trīs filmu paziņošana “European Film Awards” ceremonijā.

2021. gada decembris – 2022. gada maijs
12.12.2021.–25.05.2022. Finālam nominēto filmu popularizēšana “skaties un balso” periodā: seansi Eiropas kinoteātros LUX kino dienu laikā (no marta līdz maijam) un LUX skatītāju nedēļā (no 2022. gada 28. marta līdz 3. aprīlim).
Minētajā periodā ikviens skatītājs var piedalīties balsošanā.

2022. gada maijs
25.05.2022. Balsošanas beigas.

2022. gada jūnijs
08.06.2022. LUX skatītāju balvas piešķiršanas ceremonija — uzvarētājas filmas paziņošana Eiropas Parlamentā Strasbūrā.

Balsošanas norise

Balsošanas norise

Šoreiz par balvai izvirzītajām trim filmām skatītāji varēs balsot no 2021. gada 12. decembra līdz 2022. gada 25. maijam, iesniedzot savu vērtējumu šajā tīmekļa vietnē. Par filmām balsos arī Eiropas Parlamenta deputāti — viņiem šī iespēja būs dota īpaši šim nolūkam izveidotā Parlamenta balsošanas lapā. Savu vērtējumu par filmām balsotāji var mainīt, cik bieži vien vēlas, līdz pat balsošanas perioda beigām. Vērā tiks ņemts tikai pēdējais balsojums.

Galīgo vērtējumu veidos apkopoti skatītāju balsojuma un Eiropas Parlamenta deputātu balsojuma rezultāti, gan skatītāju, gan deputātu vērtējumam 50 % apmērā ietekmējot galīgo rezultātu. Uzvarētāja filma tiks paziņota LUX skatītāju balvas piešķiršanas ceremonijā Eiropas Parlamentā 2022. gada 8. jūnijā.