Euroopa kinopubliku auhind LUX

Milleks selline auhind?

Euroopa kinopubliku auhind LUX (lühemalt „LUXi publikuauhind“) on Euroopa Parlamendi ja European Film Academy (EFA) välja antav preemia, mille peamine eesmärk on edendada kultuuri. Algatusega toetatakse kultuurilist mitmekesisust ning Euroopa kino- ja loomesektorit.

LUXi publikuauhind ühendab filmiauhinna LUX, mida Euroopa Parlament andis välja alates 2007. aastast, ja European Film Academy publikupreemiat People’s Choice Award, mida EFA annab välja aastast 1997. Nominendiks valitud filmid juhivad tähelepanu aktuaalsetele ühiskondlikele ja poliitilistele probleemidele, kõnetavad vaatajaid, kaasavad nad Euroopa-teemalisse arutellu ning toovad esile Euroopa kino mitmekesise ilu.

Auhinnaga LUX tõstetakse esile filme, mille temaatika leiab kõlapinda kogu Euroopas.
Auhinna üks eesmärk on ka poliitikat kodanikele lähemale tuua. Sestap antakse võidufilmi valimisel oluline roll Euroopa kinosõpradele, kes saavad oma lemmikute poolt hääletada. Eelkõige tahetakse inspireerivate Euroopa filmide abil algatada laiema publiku seas Euroopat ja Euroopa eluviisi käsitlevat arutelu.

Parlament leiab, et kino kui massikultuuri vahendaja on ideaalne platvorm Euroopa tänapäeva ja tuleviku üle mõtisklemiseks. Euroopa filmikultuuri on 1988. aastast saadik pühendunult edendanud ka European Film Academy, mis ühendab enam kui 3800 filmitegijat kogu Euroopast.

Praeguse majandus- ja sotsiaalkriisi kontekstis, mida COVID-19 pandeemia ainult võimendab ning mille tõttu on löögi all ka kunst, kultuur ja filmindus, on auhinna LUX eesmärk toetada Euroopas loovust ja mitmekesisust. Euroopa filmikunsti toetades loodetakse vähendada eraldatust ning füüsilisi ja psühholoogilisi lõhesid Euroopa ühiskonnas.

Mis saab edasi?

Filmiauhinna LUX teisel konkursil kandideerivad filmid avalikustati 11. detsembril 2021 Berliinis filmiauhindade European Film Awards tseremoonial. Edaspidi peaks Euroopa kinopubliku auhinna LUX kandidaatideks valitama viis filmi, kuid COVID-19 kriisi tõttu on ka tänavu kandidaate erandkorras ainult kolm.

Kutsume kõiki filmisõpru ja Euroopa Parlamendi liikmeid veebis oma lemmiku poolt hääletama. Euroopa kinopubliku auhind LUX antakse filmile, mis saab hääletusel kõige kõrgema hinde. 50% tulemusest määrab seejuures Euroopa filmipublik ja 50% Euroopa Parlamendi liikmed. Võitja kuulutatakse välja kolmapäeval, 8. juunil 2022 Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu istungil.

Mis auhinnaga kaasneb?

Euroopa kinopubliku auhind LUX annab Euroopa filmitootjatele kindla kvaliteedimärgise.

Eelkõige tõstab see nominendid tähelepanu keskmesse ning aitab neil jõuda laiema piiriülese publikuni. See võimaldab vaatajatel kogu Euroopa Liidust vaadata filme, mida nende riigis ei oleks ehk näidatud.

Auhinnale kandideerivad filmid subtitreeritakse ELi 24 ametlikku keelde ning hääletusperioodil, sealhulgas ka kevadiste LUXi filmipäevade raames, korraldatakse igas liikmesriigis nende näitamiseks tasuta seansse. Selleks kasutatakse Euroopa Parlamendi toodetud filmikoopiaid (DCPd).

Mais toimub LUXi publikunädal, mille raames näidatakse auhinnale kandideerivaid filme üheaegselt ELi eri paigus ning korraldatakse iga filmi kohta vestlusring ühe-kahe asjaosalisega (režissöör, näitleja vm).

Võidufilmist tehakse ka nägemis- ja kuulmispuudega inimestele kohandatud versioon ning seda reklaamitakse liikmesriikides eraldi.