LUX-publikumsprisen

Hvorfor have en LUX-PUBLIKUMSPRIS?

"LUX – Den europæiske publikumsfilmpris (kortform: LUX-publikumsprisen)" uddeles af Europa-Parlamentet og Det Europæiske Filmakademi som en markering af Parlamentets engagement i kulturlivet. Initiativet styrker kulturel mangfoldighed og yder håndgribelig støtte til filmens og kunstens verden.

LUX-publikumsprisen bygger på den tidligere LUX-pris, en filmpris indstiftet af Europa-Parlamentet i 2007, og på Det Europæiske Filmakademis People’s Choice Award indstiftet i 1997. De nominerede film skaber opmærksomhed om aktuelle sociale og politiske emner, inviterer publikum til at deltage i debatter om Europa på en måde, der virkelig taler til dem, og afspejler den europæiske filmkunsts skønhed og mangfoldighed.

Prisen har været med til at skabe kulturel samhørighed på tværs af Europa ved at rette projektørlyset mod film, der er med til at præge den europæiske offentlige debat.
Prisen har til hensigt at styrke båndene mellem politik og borgere, og det sker ved at tilskynde de europæiske biografgængere til at tage aktivt del ved at stemme på den film, de bedst kan lide. Målet er at få publikum til at engagere sig i debat om Europa, navnlig ved at "opleve Europa" gennem inspirerende europæiske film.

Parlamentet mener, at film som et kulturelt massemedie er en ideel platform for debat og overvejelser om Europa og dets fremtid. Og Det Europæiske Filmakademi, der omfatter over 3.800 filmskabere fra hele Europa, har været engageret i at fremme europæisk filmkultur, siden det blev grundlagt i 1988.

Kunstarterne, kulturen og biograferne er stærkt truet af den igangværende økonomiske og sociale krise, der er blevet yderligere forværret af coronapandemien, og i det lys har LUX-publikumsprisen til formål at støtte europæisk kreativitet og mangfoldighed. Idéen med at fremme europæisk filmkunst er, at det skal være et middel til at overvinde den isolation og bryde de fysiske og psykologiske begrænsninger, der præger Europa.

Hvad sker der herefter?

Ved overrækkelsesceremonien for European Film Awards den 11. december 2021 i Berlin blev sløret officielt løftet for, hvilke film der er nomineret til anden uddeling af LUX-publikumsprisen. Det er meningen, at konkurrencen om LUX-publikumsprisen skal omfatte fem film, men antallet er som følge af covid-19-krisen igen i år undtagelsesvis sat ned til tre.

Biografpublikummer og medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP'er) opfordres til at afgive deres stemme online. Vinderen af LUX-publikumsprisen bliver den film, der får den højeste samlede placering på baggrund af offentlighedens og MEP'ernes bedømmelser, idet hver gruppe har en stemmevægt på 50 %. Vinderen vil blive bekendtgjort ved prisoverrækkelsen i Europa-Parlamentet, der finder sted onsdag den 8. juni 2022 under plenarmødet i Strasbourg.

Hvad gør prisen?

LUX-publikumsprisen sigter mod at blive en kvalitetsindikator for støtte til europæiske filmproduktioner.

Initiativet giver de nominerede film større synlighed og hjælper dem med at krydse grænser, så de når ud til et bredere publikum. Det giver tilskuere fra hele EU mulighed for at se film, som ellers måske ikke ville være blevet vist i deres land.

De nominerede film bliver undertekstet på de 24 officielle EU-sprog, og der vil blive afholdt gratis forevisninger i alle EU-lande i løbet af "se & stem"-perioden. Europa-Parlamentet står for produktionen af digitale filmpakker (DCP) som led i LUX-filmdagene i foråret.

LUX-publikumsugen i maj vil omfatte samtidige forevisninger af de nominerede film i en lang række europæiske storbyer efterfulgt af spørgepaneler med deltagelse af en eller to repræsentanter for filmen (instruktøren, skuespillere osv.).

Vinderfilmen vil blive tilpasset til forevisning for syns- og hørehæmmede publikummer og markedsført i EU-landene.