Postup výběru

Porota Ceny diváků LUX

Porotu Ceny diváků LUX tvoří zástupci odvětví evropské kinematografie. K nominaci na Cenu diváků LUX vybírá porota snímky z široké nabídky filmů, které byly přihlášeny do soutěže European Film Awards. Každý člen poroty může do soutěže navrhnout dva filmy, které budou zváženy k nominaci. Spontánní nominace nejsou přijímány.

Porota následně vybere pět evropských filmů (v letošním roce tři), které se budou ucházet o Cenu LUX – evropskou filmovou cenu diváků (zkráceně Cena diváků LUX). Úkolem členů poroty je zhlédnout filmy, které byly zařazeny na užší seznam European Film Awards, diskutovat o nich a hlasovat.

Kvůli pandemii a důsledkům restriktivních opatření nominovali letos členové poroty do soutěže opět výjimečně pouze tři filmy. Ty byly vybrány na schůzi v říjnu 2021.

Trojice nominovaných filmů byla představena na slavnostním předávání Evropských filmových cen dne 11. prosince 2021.

Kritéria způsobilosti pro Cenu diváků LUX 2022

Filmy ucházející se o Cenu diváků LUX musely splnit tato kritéria:

Obecně:

  • Získaly ocenění nebo jim byla věnována větší pozornost na významném festivalu.
  • Byly prodány do nejméně pěti zemí EU nebo v nich byly uvedeny do kin (v případě filmů z Cannes a Karlových Varů musely být prodány alespoň do třech zemí EU).
  • Jejich první oficiální veřejné promítání na festivalu (včetně on-line festivalů) nebo v kinech či jejich první uvedení online se uskutečnilo v období od 1. září 2020 do 1. září 2021.


Témata:

  • Filmy se dotýkají rozmanitých témat, která stojí v centru evropské diskuse, a jsou přístupné širokému, rozmanitému a početnému evropskému publiku.
  • Filmy se musí vyznačovat tematickou rozmanitostí, podporovat a podněcovat veřejnou diskusi o každodenním životě v Evropě a o její budoucnosti. Vítána je rozmanitost tónu, témat a žánrová různorodost.
  • Filmy by se měly prostřednictvím svých témat a postav zabývat otázkami rozmanitosti a začleňování.


Zeměpisný původ produkce:

Filmy musí být produkovány nebo koprodukovány v zemích způsobilých pro podporu z programu KREATIVNÍ EVROPA-MEDIA (země Evropské unie a Island, Albánie, Norsko, Bosna a Hercegovina a Černá Hora).

Hlavní země produkce:

V zájmu co největší zeměpisné rozmanitosti trojice filmů vybraných do užšího výběru není přípustný výběr dvou filmů ze stejné země původu.

Žánr:

Hrané, animované a dokumentární filmy.

Stopáž:

Minimální délka filmu je 60 minut. Důrazně se nedoporučují filmy, jejichž délka překračuje 120 minut.