Postup výběru

Postup výběru

Porotu Ceny diváků LUX tvoří filmoví odborníci z celé Evropy. K nominaci na Cenu diváků LUX vybírá porota snímky z široké nabídky filmů přihlášených do soutěže European Film Awards. Každý člen poroty může do soutěže navrhnout dva filmy, které by měly být zváženy k nominaci. 

Porota LUX se sešla ve dnech 27. a 28. září 2022 v Bruselu a po důkladné diskusi vybrala pětici filmů, které nominovala na Cenu diváků LUX. Jejich jména budou odhalena na slavnostním předávání European Film Awards dne 10. prosince 2022 v Reykjavíku.

Kritéria způsobilosti pro Cenu diváků LUX 2023

Filmy ucházející se o Cenu diváků LUX musely splnit tato kritéria:

Obecně:

• Získaly ocenění nebo si získaly značnou pozornost na významném festivalu.
• Byly uvedeny do kin alespoň v pěti členských státech EU (v případě filmů uvedených na festivalech v Cannes a Karlových Varech musela být práva k těmto filmům prodána alespoň do třech členských zemí EU).
• Jejich první oficiální veřejné promítání na festivalu (včetně online festivalů) nebo v kinech či jejich první uvedení online se uskutečnilo v období od 12. září 2021 do 10. září 2022.


Témata:

• Dotýkají se rozmanitých otázek, které stojí v centru evropské diskuse, a jsou přístupné pro široké a rozmanité evropské publikum.
• Vyznačují se tematickou rozmanitostí, podporují a podněcují veřejnou diskusi o každodenním životě v Evropě a o její budoucnosti. Vítána je rozmanitost tónu, námětů a žánrová různorodost.
• Daří se jim zachytit rovnost, rozmanitost a inkluzi prostřednictvím námětu a postav filmu.


Zeměpisný původ produkce:

Byly produkovány nebo koprodukovány v zemích způsobilých pro podporu z programu KREATIVNÍ EVROPA-MEDIA (členské státy Evropské unie, Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora,
Gruzie, Island, Kosovo, Moldavsko, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko a Ukrajina).

Žánr: 

Hrané, animované a dokumentární filmy.

Stopáž:

Mají stopáž v délce alespoň 60 minut. Důrazně se nedoporučují filmy delší než 120 minut.