Harmonogram a hlasování

Harmonogram ceny

říjen 2021
Porota Ceny diváků LUX diskutuje o filmech a vybírá tři filmy, které budou nominovány na Cenu diváků LUX 2022.

prosinec 2021
11. prosince: vyhlášení tří nominovaných filmů na slavnostním předávání Evropských filmových cen.

prosinec 2021 – květen 2022
12. 12. 2021 – 25. 5. 2022: propagace nominovaných filmů během období pro sledování a hlasování: projekce filmů v celé Evropě u příležitosti Filmových dnů LUX (březen–květen) a Týdne diváků Ceny Lux (28. března až 3. dubna 2022).
Během tohoto období může veřejnost hlasovat.

květen 2022
25. 5. 2022: Konec hlasování

červen 2022
8. 6. 2022: Slavnostní předávání Ceny diváků LUX – vyhlášení vítěze v Evropském parlamentu.

Hlasování

V letošním ročníku mohou diváci hlasovat pro všechny tři nominované filmy od 12. prosince 2021 do 25. května 2022. Jednotlivé filmy mohou diváci ohodnotit na těchto internetových stránkách. Poslanci Evropského parlamentu budou rovněž hlasovat, a to na zvláštní hlasovací stránce své instituce. Hodnocení lze až do ukončení hlasování neomezeně měnit. Započítán bude pouze poslední odevzdaný hlas.

Konečné pořadí bude stanoveno sečtením hlasů diváků a hlasů poslanců Evropského parlamentu. Hlasy každé z obou skupin mají váhu 50 %. Vítězný film bude vyhlášen na slavnostním předávání Ceny diváků LUX, které se uskuteční 8. června 2022 v Evropském parlamentu.