Cena diváků LUX

Proč vznikla Cena diváků LUX?

„LUX – evropská filmová cena diváků (zkráceně: Cena diváků LUX)“ udílená Evropským parlamentem a European Film Academy je výrazem závazku Evropského parlamentu k podpoře kultury. Iniciativa propaguje kulturní rozmanitost a přináší hmatatelnou podporu evropské kinematografii a umění.

Nová cena vznikla spojením bývalé Filmové ceny LUX, kterou v roce 2007 vytvořil Evropský parlament, a Ceny diváků European Film Academy, udělované od roku 1997. Nominované filmy se dotýkají aktuálních sociálních a politických témat a mají podnítit diskuse o Evropě formou, která je divákům blízká. Filmy nominované na tuto cenu v neposlední řadě odrážejí krásu a bohatost evropské kinematografie.

Cena diváků LUX obrací pozornost k filmům, které se věnují palčivým otázkám naší současnosti, a nadále tak staví pomyslné mosty mezi lidmi z celé Evropy.
Cena by měla také podpořit zájem občanů o politiku, mimo jiné tím, že dává evropským divákům příležitost ohodnotit jeden či více nominovaných filmů a soutěž tak aktivně ovlivnit. Záměrem je vtáhnout diváky do diskuse o Evropě prostřednictvím inspirativních evropských filmů.

Evropský parlament je přesvědčen o tom, že film jako médium masové kultury nabízí ideální platformu pro úvahy a diskuse o Evropě a její budoucnosti. Evropská filmová akademie (European Film Academy), která sdružuje přes 4 000 filmařů z celé Evropy, se od svého založení v roce 1988 věnuje podpoře evropské filmové kultury.

Jak se vybírá vítěz?

Pětice filmů nominovaných ve třetím ročníku Ceny diváků LUX bude odhalena na slavnostním předávání Evropských filmových cen dne 10. prosince 2022 v Reykjavíku.  

Diváci a poslanci Evropského parlamentu pak budou moci jednotlivé filmy ohodnotit na internetu. Film, který od diváků a poslanců EP (hodnocení každé z obou skupin má váhu 50 %) získá nejvyšší celkové hodnocení, se stane vítězem Ceny diváků LUX. Vítěz bude vyhlášen na slavnostním předávání Ceny diváků LUX v Evropském parlamentu v Bruselu, které se uskuteční v úterý 27. června 2023.

Co je záměrem Ceny diváků LUX?

Cena diváků LUX by se měla stát známkou kvality evropské filmové produkce.

Iniciativa propůjčuje nominovaným filmům větší viditelnost a pomáhá jim překračovat hranice a oslovit širší publikum. Diváci všude v Evropské unii, ale i jinde, tak mohou sledovat filmy, které by jinak v jejich zemi možná nebyly uvedeny.

Nominované filmy budou opatřeny titulky ve 24 úředních jazycích EU a během období od 11. prosince 2022 do 12. června 2023, které se ponese pod heslem „Sledujte, hodnoťte a vyhrajte“, budou ve všech 27 členských zemích pořádány jejich bezplatné projekce. 

Kromě toho bude vítězný film upraven pro potřeby diváků se zrakovým a sluchovým postižením.