Cena diváků LUX

Proč vznikla Cena diváků LUX?

LUX – evropská filmová cena diváků (zkráceně: Cena diváků LUX) udílená Evropským parlamentem a European Film Academy je výrazem závazku Evropského parlamentu k podpoře kultury. Iniciativa propaguje kulturní rozmanitost a přináší hmatatelnou podporu kinematografii a umění.

Nová cena vznikla spojením Filmové ceny LUX, kterou v roce 2007 vytvořil Evropský parlament, a Ceny diváků European Film Academy, zavedené v roce 1997. Nominované filmy se dotýkají aktuálních sociálních a politických témat a mají podnítit diskuse o Evropě formou, která je divákům blízká. Filmy nominované na tuto cenu v neposlední řadě odrážejí krásu a bohatost evropské kinematografie.

Cena Lux setrvale obrací pozornost k filmům, které se věnují palčivým otázkám naší současnosti, a staví tak pomyslné mosty mezi lidmi z celé Evropy.
Cena by měla také podpořit zájem občanů o politiku, mimo jiné tím, že dá evropským divákům příležitost hlasovat pro svůj oblíbený film, a stát se tak aktivními protagonisty soutěže. Záměrem je vtáhnout diváky do rozprav o Evropě a umožnit jim „zažít Evropu“ prostřednictvím inspirativních evropských filmů.

Parlament je přesvědčen, že film jako médium masové kultury je ideálním prostředkem, jak podnítit celospolečenskou diskusi o Evropě a její budoucnosti. Evropská filmová akademie (European Film Academy), která sdružuje přes 3 800 filmových režisérů z celé Evropy, se věnuje podpoře evropské kinematografie od svého založení v roce 1988.

Evropa čelí hospodářské a sociální krizi, kterou ještě zhoršila pandemie COVID-19. V situaci, kdy jsou umění, kultura a kinematografie vážně ohroženy, je Cena diváků LUX také výrazem snahy podpořit evropskou kreativitu a rozmanitost. Propagace evropské kinematografie je tak i lékem umožňujícím překonat izolaci a prolomit fyzické a psychologické bariéry, které Evropu momentálně sužují.

Následný postup

Filmy nominované v druhém ročníku Ceny diváků LUX byly veřejně představeny na slavnostním předávání Evropských filmových cen dne 11. prosince 2021 v Berlíně. Ačkoli časem by se o Cenu diváků LUX mělo ucházet pět filmů, letos budou opět kvůli koronavirové krizi soutěžit výjimečně pouze tři filmy.

Diváci spolu s poslanci Evropského parlamentu mohou hlasovat online. Film, který od diváků a poslanců EP (hodnocení každé z obou skupin má váhu 50 %) získá nejvyšší celkové hodnocení, bude vyhlášen vítězem Ceny diváků LUX. Vítěz bude vyhlášen na slavnostním předávání cen v Evropském parlamentu, které se se uskuteční ve středu 8. června 2022 během plenárního zasedání ve Štrasburku.

Co cena nabízí?

Cena diváků LUX by se měla stát ukazatelem kvality evropské filmové produkce.

Iniciativa propůjčuje nominovaným filmům větší viditelnost a pomáhá jim překračovat hranice a oslovit širší publikum. Diváci všude v Evropské unii tak mohou sledovat filmy, které by v jejich zemi možná nebyly uvedeny.

Nominované filmy budou opatřeny titulky ve 24 úředních jazycích EU a během období vyhrazenému sledování a hlasování, které proběhne na jaře u příležitosti Filmových dnů LUX, budou ve všech členských zemích zdarma promítány. K tomu poslouží digitální filmové kopie (DCP) produkované Evropským parlamentem.

V květnu se uskuteční Týden diváků Ceny LUX, kdy se nominované filmy budou souběžně promítat v různých městech EU. Po každé projekci proběhne diskuse s jedním či dvěma tvůrci filmu (režisérem, herci apod.).

Vítězný film bude přizpůsoben pro potřeby diváků se zrakovým a sluchovým postižením a bude v zemích EU propagován.