ОЩЕ ПО ЕДНО

Томас Винтерберг

ОЩЕ ПО ЕДНО
ОЩЕ ПО ЕДНО
Синопсис:

Съществува теория, че трябва да се раждаме с малко количество алкохол в кръвта си и че мъничко опиянение отваря умовете ни за света около нас, намалява нашите проблеми и стимулира творческото ни мислене. Вдъхновени от тази теория, Мартин и трима негови приятели, изтощени гимназиални учители, започват експеримент — да поддържат постоянно ниво на опиянение през целия си работен ден. Щом Чърчил е спечелил Втората световна война в силна алкохолна омая, какво ли биха направили няколко капки за тях и техните ученици? Първите резултати са положителни и малкият проект на учителите се превръща в истинско академично изследване. Както техните часове, така и резултатите от тях продължават да се подобряват и четиримата сякаш заживяват нов живот! С нарастването на единиците алкохол някои от участниците стават все по-добри, а други излизат от релсите. Става все по-ясно, че макар да е възможно алкохолът да е захранил велики постижения в световната история, някои дръзки действия си имат последици.